Individuell Samtalsterapi


Foto på en människa som håller upp handen i motljus och ler i profil.

Befinner du dig i en akut kris? Behöver du komma vidare?

Känner du dig ensam med dina tankar och funderingar? Har du svårt att förverkliga dina drömmar? Lider du av ångest, känner dig deprimerad eller har svårigheter att komma ur tvångstankar eller tvångsbeteende (OCD)?

Ibland kan livssituationen förändras i en oönskad riktning vid exempelvis skilsmässa, arbetslöshet, pensionering, sjukdom eller dödsfall. Ibland kanske du bara känner dig vilse i tillvaron och behöver hjälp att komma vidare.

Jag har mångårig erfarenhet av att, utifrån beprövade metoder, arbeta med stödjande och behandlande samtal med personer som upplever psykiskt obehag eller ohälsa. Detta är något de flesta någon gång upplever i livet och vid vissa tillfällen underlättar det om man får hjälp, för att inte fastna i svårigheterna. Ibland handlar det mer om en nödvändighet att acceptera en ny livssituation, för att kunna gå vidare i livet, och ta till vara de möjligheter som livet ger.

Jag tar emot enskilda i samtal och arbetar då med kognitiv beteendeterapi (KBT) och lösningsfokuserad terapi samt mindfulness som främsta redskap. Det kan också handla om ett behov av att få hjälp att ta fram dina egna drömmar, se realistiskt på dem utifrån dina egna förutsättningar och sedan ta fram en plan för hur de ska förverkligas. Här jobbar jag med coaching som verksamt verktyg.