Min utbildningsbakgrund

Mer om min yrkesbakgrund

Efter att ha jobbat inom psykiatrin på Malmö Östra sjukhus och Malmö Allmänna sjukhus, men även provat på att jobba inom det privata näringslivet, utbildade jag mig till socionom (examen 1996). Därefter jobbade jag med såväl ekonomiskt bistånd som vårdnadsutredningar inom kommunal socialtjänst.

2003 började jag arbeta som kurator och påbörjade då samtidigt en utbildning i familjeterapi på systemisk interaktionistisk grund. Denna utbildning är tillämpbar på alla sorters relationer, och handlar om hur vi påverkar varandra till att agera, känna och tänka som vi gör. Med denna utbildning i bagaget, fortsatte jag att läsa till coach och mentor, en flerårig utbildning på Malmö högskola. 2010 erhöll jag masterexamen i sexologi efter tre års halvtidsstudier i ämnet. De senaste kursbevisen erhöll jag efter avslutad handledarutbildning för specialistsjuksköterskor inom psykiatrin samt en kurs om människor som befinner sig i olika utsatta livssituationer och de risker detta innebär (båda på Malmö högskola).

Målet har för mig varit, att skaffa mig en så bred och mångsidig utbildning, för att öka förståelsen för de personer jag möter i mitt yrkesliv. Utbildningen har gjort mig fylld av ödmjukhet och respekt för människor som, på olika sätt, kämpar med sig själv, för sin familj och sina relationer till andra. Jag har också fått en ovärderlig insikt i, hur olika människors levnadsförhållanden och livsstilar ser ut, och har lyckats sudda ut de förutfattade meningar jag tidigare eventuellt hade om olika grupper. Jag tycker det är roligt och stimulerande att jobba med blandningen av ensamstående och par med olika sexuella läggningar, med eller utan barn. Att dessutom ha en del uppdrag ute på olika arbetsplatser kompletterar mitt arbete på mottagnigen på ett härligt sätt, liksom de kurser och samtalsgrupper jag leder.

Varje människa jag möter, ung såväl som äldre, ger mig ökad insikt och jag tycker det är en lycka att få ge de jag möter förutsättningar att förbättra sin livssituation på olika sätt, vare sig det handlar om familjerelationer, arbetsrelationer, frihet från psykiska åkommor eller att nå nya mål i livet. Det är en så stor glädje för mig själv, när det går bra för de som anlitar mig, att jag vill ge så många som möjligt chansen. Därför håller jag låga priser (jämfört med de flesta andra i branschen)!

Jag hoppas att jag får välkomna även Dig till min mottagning! Du är varmt och hjärtligt välkommen!

Ett porträtt på Monica