Samtalsgrupper


Två broar över en bäck.
Tillsammans bygger vi broar över hindren

Vi träffas en gång i veckan under 4-6 veckor kring olika teman;

I varje grupp deltar maximalt 6 personer, vilket gör att alla som vill hinner komma till tals. Det är frivilligt att dela med sig av sina erfarenheter, men ju mer man vågar dela, desto större behållning av gruppträffarna får man. Inom gruppen lovar vi varandra, att inte föra vidare det som sägs på våra gruppträffar.

Att delta i en samtalsgrupp kostar 225 kr/gång och då ingår fika dvs kaffe/te/vatten och fikabröd samt frukt. Kostnaden för de träffar som ingår i temat, (4 - 6 st) erläggs i förväg eller kontant vid första sammankomsten.

Klicka här för att få reda på när nästa grupp startar och anmäla ditt intresse. Glöm inte att ange vilket tema du är intresserad av! Ange också om du vill delta i en grupp som går på dag- eller kvällstid.